Av og til oppleves livet smertefullt, ensomt eller konfliktfylt.

Smaragden dialog- og veiledningstjeneste er et tilbud til mennesker som av en
eller annen grunn ønsker en samtalepartner i en vanskelig livssituasjon.

Smaragden dialog- og veiledningstjeneste er et tilbud til mennesker som ønsker
veiledning i å takle utfordrende oppgaver i hverdagen.

Smaragden dialog- og veiledningstjeneste er et tilbud til mennesker som ønsker
å arbeide med egenutvikling.

Smaragden dialog- og veiledningstjeneste ønsker å være et sted for
medvandring på livsveien, faglig hjelp og veiledning for alle aldersgrupper i
ulike livsfaser.

Smaragden dialog- og veiledningstjeneste baserer sitt verdigrunnlag på at
hvert menneske er unikt og verdifullt – uansett status eller utrustning. Det er et
grunnleggende prinsipp at alle mennesker har muligheter i seg til vekst og
utvikling.

Smaragden dialog- og veiledningstjeneste arbeider utifra et systemperspektiv.
Det bygger på at alle mennesker befinner seg i mellommenneskelige relasjoner
og må forstås inn i en helhet.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Velkommen som gjest til Smaragden dialog- og veiledningstjeneste!

   
 
     
     
 
   
Hovedside
Hvem er vi
Hva kan vi tilby
Referanser
Hvor holder vi til
Kontakt oss
 
     
 
         
   
  Besøksadresse: Smaragden Judit Karin Steinnes Brit Tornes
    Stokkamyrveien 20 95 44 93 79 98 64 87 99
    4313 SANDNES jks@smaragden.no bt@smaragden.no